Rozhodcovský súd
v Bratislave

Profil

Rozhodcovský súd v Bratislave (ďalej len „RSvB“) rozhoduje majetkové spory v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní a zákonom č. 335/2014 Z. z., o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Rozhodcovský súd bol založený rozhodcami s dlhoročnou praxou v rozhodovaní obchodných aj spotrebiteľských sporov a zároveň špecializovaných na jednotlivé typy zmluvných vzťahov, z ktorých spory vznikajú. Všetci naši rozhodcovia sú advokáti, alebo právnici s dlhoročnou praxou v oblastiach zmluvného záväzkového práva.
Spotrebiteľské spory sú spory medzi obchodníkom a fyzickou osobou, ktorá zmluvu neuzatvorila ako podnikateľ.
Obchodné spory sú spory medzi dvoma obchodníkmi, podnikateľmi.

Rýchlosť

Právoplatnosť rozhodnutia cca 8 týždňov od podania žaloby

Úspora nákladov

Podstatne nižší poplatok ako na všeobecnom súde

Kvalifikovanosť

Rozhodcov a špecializácia na jednotlivé typy zmlúv

Neformálnosť

Konania a jednoduchý prístup k informáciám o konaní

Neverejnosť

Rozhodcovského konania a ochrana obchodného tajomstva účastníkov

Komfort

Pri komunikácii s pracovníkmi súdu a prístup k informáciám zo spisu

Seminár

Rozhodcovský súd Vás opäť pozýva na seminár o využití rozhodcovského konania, ktorým sa snaží ako jeden z mála rozhodcovských súdov robiť tejto modernej právnej ceste osvetu. Seminár je určený podnikateľom, právnikom či fyzickým osobám a osvetlí princípy a výhody rozhodcovského konania, laickej verejnosti priblíži základy procesného práva vôbec. Seminár je zameraný prakticky, rieši Vaše otázky o využití v praxi a vyhýba sa zbytočnej teórii.

Prednáša

Mgr. Andrej Gundel, rozhodca

Miesto

Bazová 19291/6A, 821 08 Bratislava

Termín

Každý prvý piatok v mesiaci o 10.00 hod., 13.00 hod

Tiež možnosť individuálnej dohody. Doba trvania rešpektuje časové možnosti zúčastnených a je cca 1 hodinu. Účasť, prosím, potvrďte telefonicky na tel. č. +421 948 803 002 alebo na e-mail andrej.gundel@rsvb.sk.

Kontakt

Telefón

+421 948 803 002

E-mail

daniela.bubakova@rsvb.sk

Adresa

Bazová 19291/6A, 821 08 Bratislava - Ružinov


Slovenská republika

Meno

E-mail

správa